Home

Deze website introduceert:

Formeel Nederlands:

een applicatieonafhankelijke geformaliseerde natuurlijke taal voor uitwisseling, integratie en opvragen van informatie

Voor toepassingen zoals:

 • Interoperabiliteit:
  • Het geïntegreerd gebruiken van informatie uit verschillende systemen door middel van de gemeenschappelijke transformatie van en naar Formeel Nederlands (of ook: Formal English).
 • Standaardisatie van terminologie:
  • Het integreren van eigen (organisatiespecifieke)terminologie in Formeel Nederlands met automatische vertaling naar o.a. Formal English.
 • Informatie- en kennismodellen:
  • Het vastleggen en uitwisselen van informatie, kennis en vereisten voor (her)gebruik in verschillende systemen van diverse partijen.
 • Systeemonafhankelijke gegevensopslag:
  • Opslag van gegevens in databases die te raadplegen zijn zonder dat het nodig is de database structuur (het ‘datamodel’) te kennen.
 • Objectenbibliotheken:
  • Het ontwikkelen en gebruiken van concepten- of objectenbibliotheken, taxonomische woordenboeken/ontologieën en productcatalogi voor diverse toepassingsgebieden in meertalige en computer interpreteerbare vorm.

Toepassingsgebieden

Formeel Nederlands is een variant van de Gellish familie van geformaliseerde talen. Die talen zijn in principe onbeperkt toepasbaar voor gegevensopslag in databanken, voor gegevensberichten tussen systemen en voor vraagspecificaties (‘queries’) en antwoordberichten. De formele talen zijn bovendien door elke gebruiker uitbreidbaar met eigen terminologie, inclusief synoniemen.

De kracht van Formeel Nederlands als gemeenschappelijke taal ligt vooral in de mogelijkheden voor semantisch modelleren en voor uitwisseling en integratie van informatie op een systeemonafhankelijke manier. Bijvoorbeeld:

 • Uitwisseling en integratie van informatie uit verschillende bronnen, zonder de noodzaak de informatie te centraliseren of te converteren. Die informatie kan gaan over van alles, zoals over projecten, processen of fabrieken, bouwwerken of produkten and hun documentatie of over personen en organisaties.
 • Hergebruik van kennis over produkten en processen in ontwerpsystemen en systemen voor gebruik en onderhoud van producten en installaties.
 • Het vastleggen van computer interpreteerbare vereisten voor produkten en processen zoals vastgelegd in standaarden en normen, en de computer ondersteunde verificatie van zulke eisen.
 • Specificaties van produkten in catalogi in de vorm van computer doorzoekbare productmodellen (bijvoorbeeld: zoeken op eigenschappen).
 • Uitwisselen van gegevens tussen systemen van verschillende partijen, door harmonisatie van de gebruikte terminologie en een universele uitwisselingstaal en formaat,
 • Het opslaan en zoeken van informatie en documenten via produktmodellen.

Unieke eigenschappen van de taal zijn onder andere dat gegevens over soorten objecten worden geërfd door meer gespecialiseerde soorten. Dit is mogelijk doordat het woordenboek van de taal de structuur van een taxonomie heeft, ofwel het is een subtype-supertype hiërarchie.

Publicaties over de Gellish formele talen en methodiek:

 • Semantic Information Modeling Methodology, een boek over een systematisch aanpak voor het vastleggen van informatie in computerinterpreteerbare informatiemodellen, inclusief de betekenis en context van uitdrukkingen, gebruik makend van formele, precies gefinieerde talen, zoals Formeel Nederlands (Engelstalig).
 • Semantic Information Modeling in Formalized Languages, een boek over de definitie van geformaliseerde talen en het gebruik van zulke talen voor Universele Informatieuitwisseling en Interoperabiliteit van Systemen (Engelstalig).
  – ook van toepassing op semantisch modelleren in Formeel Nederlands

Support independent publishing: Buy this book on Lulu. Ook beschikbaar als eBook:Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Formalized Natural Languages
  Definition and Application of a Universal Information Modeling Language (2014)
  – 2nd edition of ‘Gellish, a Generic Extensible Ontological Language’, PhD (2005), Delft University of Technology. Het proefschrift waarin de grote lijnen van computerinterpreteerbare, systeemonafhankelijke formele talen beschreven is.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Kosteloze Downloads (na registratie en inloggen):

De Gellish Communicator software is beschikbaar via GitHub. De communicator is een open source applikatie die een illustratief voorbeeld is voor het gebruik van Gellish. De app kan gebruikt worden bijvoorbeeld voor het integreren en zoeken van informatie en definities en voor het navigeren door de ontologie via relaties tussen concepten.

Licenties voor de taaldefinitie van Formeel Nederlands en het Taxonomisch Woordenboek zijn op aanvraag beschikbaar

Uitgebreide Engelstalige documentatie is beschikbaar op www.gellish.net

Zie ook de webshop

Discussieforum

Op LinkedIN bestaat een discussieforum voor Formeel Nederlands.