Gellish Syntax and Contextual facts

Gellish Syntax and Contextual Facts defines a syntax for Formal English expressions and a collection of contextual facts that may accompany Formal English Expressions.

This forms the basis for implementations of Universal Semantic Databases and Data Exchange files.

The native syntax has the form of a universal Gellish Expression Table, which can be implemented in various ways, such as in SQL, RDF or as spreadsheet tables.more

Voorbeeld van een Wegennet in Formeel Nederlands

Voorbeeld van een semantisch model een wegennet in Formeel Nederlands, weergegeven in de vorm van een Gellish Expressietabel in CSV formaat (te lezen o.a. in Excel).

Zie ook de bijbehorende pdf file met een toelichting op de inhoud van het voorbeeld.

Voor de definitie van een Gellish Expressietabel zie het Gellish Syntax document.more