Home

Deze website introduceert:

Formeel Nederlands:

Voor uitwisseling en integratie van informatie tussen systemen in een gemeenschappelijke taal

voor toepassingen zoals:

 • Interoperabiliteit – De samenwerking tussen systemen door de gemeenschappelijke toepassing van Formeel Nederlands (of ook: Formal English).
 • Bedrijfsterminologie – Gebruik en definitie van eigen (bedrijfs)terminologie in samenhang met Formeel Nederlands.
 • Kennismodelleren – Het modelleren van informatie, kennis en vereisten voor (her)gebruik in systemen.
 • Databases – De implementatie van Universele Databanken.
 • Objectenbibliotheken – De ontwikkeling van Concepten- of Objectenbibliotheken en Taxonomische Woordenboeken-Ontologieën voor diverse toepassingsgebieden in computer interpreteerbare vorm.

Toepassingsgebieden

Formeel Nederlands is een variant van de Gellish familie van geformaliseerde talen. Die talen zijn in principe onbeperkt toepasbaar voor databanken, vraagspecificaties (‘queries’) en voor gegevensberichten tussen systemen. De talen zijn bovendien door elke gebruiker uitbreidbaar.

De kracht van Formeel Nederlands als gemeenschappelijke taal voor opslag van gegevens in databases en voor uitwisseling van gegevens tussen systemen ligt vooral in de mogelijkheden voor uitwisseling en integratie van informatie. Bijvoorbeeld:

 • Uitwisseling en integratie van informatie over projecten, processen of fabrieken, bouwwerken of produkten and hun documentatie in verschillende bronnen, zonder de noodzaak de informatie te centraliseren of te converteren.
 • Hergebruik van kennis over produkten en processen in ontwerpsystemen en systemen voor operatie.
 • Computer interpreteerbare vereisten voor produkten en processen in standaarden en normen, en computer ondersteunde verificatie van eisen.
 • Specificaties van produkten in catalogi in de vorm van computer doorzoekbare productmodellen (bijvoorbeeld: zoeken op eigenschappen).
 • Uitwisselen van gegevens tussen systemen van verschillende partijen, door harmonisatie van de gebruikte terminologie en een universele uitwisselingstaal en formaat,
 • Het opslaan en zoeken van informatie en documenten via produktmodellen.

Recente publicaties:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu. Ook beschikbaar als eBook:Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Semantic Information Modeling Methodology, een boek over een systematisch aanpak van informatiemodelleren, inclusief de betekenis en context van uitdrukkingen, gebruik makend van formele, precies gefinieerde talen, zoals Formeel Nederlands (Engelstalig).
 • Formalized Natural Languages
  Definition and Application of a Universal Information Modeling Language (2014)
  – 2nd edition of ‘Gellish, a Generic Extensible Ontological Language’, PhD (2005), Delft University of Technology. Het proefschrift waarin de grote lijnen van computerinterpreteerbare, systeemonafhankelijke formele talen beschreven is.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Kosteloze Downloads (na registratie en inloggen):

De webshop biedt:

 • Formeel Nederlands Taxonomisch Woordenboek-Ontologie met Windows zoekmachine
  • Woordenboek, Taxonomie en Ontologie met definitie van de concepten die Formeel Nederlands definiëren samen met een Windows gebaseerde zoekmachine voor het zoeken van termen en definities en het navigeren door de ontologie via relaties tussen concepten.
   Vakgebieden:

   • Basis ontologie Formeel Nederlands
   • Architectuur, Gebouwen, Infrastructuur en Inrichtingselementen
   • Schalen, Eenheden en Valuta
   • Afvalwater technologie (EN 16323: Nederlands, Frans, Duits en Engels)
 • Licenties voor de Gellish Semantisch Modelleren Methodiek en de definitie van Formeel Nederlands, met:
  • De laatste versies van de Taxonomische Woordenboeken voor verschillende toepassingsgebieden,
  • Gratis documenten van de webshop,
  • 10% reductie op de software uit de webshop,
  • ’10 punten’ help desk ondersteuning,
  • Verwerking van 10 verzoeken voor uitbreiding of verbetering van een Woordenboek-Taxonomie.
 • Methodiek voor Semantisch Modelleren in Formeel Nederlands
  • Modelleren van ruimtes en gebouwen

Uitgebreide Engelstalige informatie is beschikbaar op www.gellish.net

Discussieforum

Op LinkedIN bestaat een discussieforum voor Formeel Nederlands.